Share

Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Działki
Wyszukaj na mapie
Kategoria
Typ oferty
Województwo
Miejscowość / powiat
Dzielnica
Numer oferty
Powierzchnia
od: do:
Deweloper
Informacje

Jakie mieszkanie na sprzedaż w Krakowie wybrać aby na nim nie stracić?

Na wzrost ceny mieszkania główny wpływ ma lokalizacja, technologia budowy oraz powierzchnia. Mieszkania położone bliżej centrum, z dobrą komunikacją miejską będą drożały zdecydowanie szybciej niż mieszkania na obrzeżach miasta, gdzie transport jest utrudniony. Nowe Mieszkania Krowodrza również będą zyskiwały na wartości zdecydowanie szybciej niż mieszkania z tzw. ”wielkiej płyty”. Nowoczesna architektura oraz wyższy standard wykończenia budynku sprawia że chętniej chcemy kupić mieszkanie w nowym budownictwie.

Najczęściej poszukiwane są nieduże mieszkania dwupokojowe Kraków, gdzie cena jest możliwa do zaakceptowania. Ograniczenia w dostępie do finansowania zakupu powodują, że największy popyt notuje obecnie rynek mieszkań z tzw. segmentu popularnego.  Mieszkanie o powierzchni nie przekraczającej 50 m2 są łatwiej zbywalne, czyli szybciej zyskują na wartości. Duże i drogie mieszkania najdłużej czekają na nabywców nawet w najlepiej zlokalizowanych osiedlach.                              

Nieruchomości z rynku pierwotnego czy wtórnego?

Zakup mieszkania w Krakowie, nawet niedużego lokalu na własne potrzeby, powinien być traktowany jak inwestycja. Porównując oferty, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę zakupu i związaną z nią wysokość raty kredytowej, ale też inne koszty: podatek, czynsz czy wydatki na dojazd do pracy. W przypadku domów ważne są dodatkowo koszty ogrzewania, wywozu śmieci czy telewizji. Dokonując wyboru nieruchomości kraków , warto też zastanowić się, jaki jest potencjał wzrostu ceny czy też możliwe dochody z najmu, nawet jeśli nie planujemy w tej chwili mieszkania wynajmować. Pozwoli to ocenić inwestycję całościowo.

Nowe mieszkanie droższe czy stare tańsze?

Dla zobrazowania takiego podejścia posłużyliśmy się dwoma mieszkaniami, które są obecnie wystawione na sprzedaż. Jednym z rynku pierwotnego, drugim – z wtórnego. Pierwsze znajduje się w Krakowie – Śródmieściu w inwestycji właśnie oddawanej do użytkowania. Ma powierzchnię 48,5 m kw. i kosztuje 419 tys. zł. Drugie też znajduje się w Krakowie, na Prokocimiu, w budynku z wielkiej płyty (rok budowy 1980). Jest 40-metrowe i kosztuje 310 tys. zł.

Koszty transakcyjne związane z zakupem mieszkania od dewelopera to w naszym przykładzie 3610 zł. Na kwotę tę składa się taksa notarialna i wpis w księdze wieczystej. Znacznie więcej trzeba wyłożyć dodatkowo kupując mieszkanie na rynku wtórnym. W naszym przykładzie jest to suma 9218 zł, na która składa się, obok taksy i księgi, 2-proc. podatek od czynności cywilno-prawnych (w przypadku mieszkania od dewelopera musimy zapłacić 7 proc. VAT, ale jest on uwzględniony w cenie). Jeżeli dodatkowo skorzystamy z pośrednictwa agencji, koszt ten podniesie się do 20 186 zł.

Dla nowego mieszkania śródmieście rata kredytu wyższa o 390 zł

W przypadku droższego mieszkania zdecydowanie większa będzie rata kredytowa. Przy założeniu zaciągnięcia kredytu w euro (oprocentowanie 3,54 proc.) na 30 lat z 25-proc. wkładem własnym, rata miesięczna wyniesie 1507 zł (po ustanowieniu hipoteki na rzecz banku). Rata analogicznego kredytu na zakup tańszego mieszkania wyniesie 1115 zł, będzie więc o ponad 390 zł niższa.

Opłaty w wielkiej płycie mogą być wyższe

Miesięczny koszt utrzymania mieszkania na rynku pierwotnym, uwzględniający czynsz i średni koszt ogrzewania (oszacowany oddzielnie), wynosi 389 zł. Czynsz jest stosunkowo niski, bo osiedlem zarządza wspólnota, do której należą lokale użytkowe. Z uwagi na nową technologię budownictwa niższy jest też koszt ogrzewania. W przypadku lokalu z 1980 r. łączny koszt wynosi 752 zł miesięcznie, na co, obok wyższych opłat eksploatacyjnych, wpływa dodatkowo bardzo wysoka opłata za użytkowanie wieczyste. W sumie różnica w miesięcznych kosztach utrzymania obu mieszkań wynosi 363 zł, co niemal w całości pokrywa różnicę w racie kredytowej.

 

Uwaga na koszty wykończenia/remontu

Przykładowa kalkulacja kosztów zakupu i użytkowania mieszkania (przypadek skrajny)

Charakterystyka lokalu

Rynek pierwotny

Rynek wtórny

Dzielnica

Śródmieście

Prokocim

Rok budowy

2011

1980

Powierzchnia

48,5

40

Cena zakupu

419 000 zł

310 000 zł

Koszty transakcyjne (PCC, KW i taksa)

3610 zł

9218 zł

Rata kredytu w EUR (LTV 75%, 30 lat)

1507 zł

1115 zł

Czynsz

300 zł

460 zł

Średniomiesięczny koszt ogrzewania

89 zł

167 zł

Średniomiesięczna opłata za użytk. wieczyste

brak

125 zł

Razem opłaty eksploatacyjne

389 zł

752 zł

Miesięczne koszty dojazdu do pracy

252 zł

605 zł

Miesięczny koszt utrzymania (rata, opłaty, transport)

2148 zł

2471 zł

 

Oczywiście przedstawione przykłady są skrajne – nowe mieszkania na sprzedaż w Krakowie ma wyjątkowo niskie opłaty, a to w wielkiej płycie – wyjątkowo wysokie. W rzeczywistości różnica może być znacznie mniejsza, a nawet może się zdarzyć, że nowe mieszkanie będzie w utrzymaniu droższe od starszego. W analizie nie uwzględniliśmy ponadto kosztów, jakie nabywca musi ponieść, aby zamieszkać w lokalu. Nowe na pewno trzeba wykończyć, a w starym prawdopodobnie konieczny będzie remont. Dlatego każda inwestycja mieszkaniowa powinna być poprzedzona kalkulacją, obejmującą wszystkie związane z nią obciążenia, zarówno te jednorazowe, jak i miesięczne.

Dodatkowe wydatki na komunikację

W szacowaniu łącznych kosztów warto uwzględnić też wydatki związane z komunikacją. My przyjęliśmy najdroższy wariant, czyli dojazd własnym samochodem. Tylko z tytułu dojazdu do pracy mieszkaniec Śródmieścia zapłaci 252 zł, a mieszkaniec Prokocimia 605 zł. To oczywiście skrajny przypadek, gdyż ten drugi z dużym prawdopodobieństwem będzie dojeżdżał do pracy metrem, dzięki czemu zaoszczędzi nie tylko na paliwie, ale też na ewentualnych opłatach za parking.

Niemniej jednak w skrajnym wariancie łączny koszt utrzymania droższego mieszkania Kraków (rata, opłaty, transport) wyniesie 2148 zł, a tańszego 2471 zł. To pierwsze okaże się więc o 323 zł tańsze. Jak już podkreśliliśmy, przyjęcie innych założeń może doprowadzić do zupełnie innego wyniku.

Perspektyw wzrostu ceny

Porównując różne oferty zakupu mieszkań, warto też wziąć pod uwagę perspektywę wzrostu ceny. Nie znamy przyszłości, można jednak z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że nowe mieszkanie w Śródmieściu powinno drożeć szybciej od stosunkowo starego na Prokocimiu. Na rynkach rozwiniętych przyjmuje się średnio, że cena nieruchomości mieszkaniowej powinna rosnąć w tempie 1-2 pkt. proc. powyżej inflacji. Gdyby przyjąć ostrożnie, że dla nowego mieszkania będzie to 1,5 proc., a dla starszego 1 proc., wartość pierwszego – przy założeniu inflacji na poziomie 2,5 proc. - powinna wzrosnąć po 10 latach do 620 tys. zł (o 48 proc.), a drugiego do 437 tys. zł (41 proc.). W kalkulacji warto uwzględnić też potencjalne dochody z najmu, nawet jeżeli obecnie zamierzamy sami mieszkać w kupowanym lokalu. Sytuacja może się bowiem w przyszłości zmienić. Opierając się na średnich cenach najmu, można założyć, że czynsz w przypadku mieszkania w Śródmieściu wyniesie ok. 2250 zł, a starszego, na Prokocimiu – 1500 zł. 

Jaki podatek trzeba zapłacić przy sprzedaży nieruchomości?

Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmianie uległy zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości nabyte przed tą datą podlegają opodatkowaniu na starych zasadach zryczałtowanym 10% podatkiem. Dochody osiągnięte przy sprzedaży mieszkania lub domu nabytego po 1 stycznia 2007 r. obłożone są natomiast 19% podatkiem dochodowym. Ustawodawca wprowadził jednak zwolnienie, skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży tych nieruchomości. Zasadą jest, że jeżeli do zbycia nieruchomości lub mieszkania nabytych po 1 stycznia 2007 r. dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba zapłacić fiskusowi podatek. Wysokość podatku została ustalona na poziomie 19% od uzyskanego dochodu ze zbycia (tj. kwoty uzyskanej ze zbycia pomniejszonej o określone koszty). Możliwe jest, więc uniknięcie podatku w przypadku, gdy podatnik wstrzyma się ze sprzedażą nieruchomości do upływu pięciu lat od nabycia, (przy czym termin ten liczy się od końca roku, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość). Ustawodawca przewidział również inną możliwość uniknięcia podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. wówczas, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięcioletniego okresu. Dla skorzystania ze zwolnienia wymagane jest jednak spełnienie kilku warunków.

Zwolnienie dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia:

1.Budynku mieszkalnego lub jego części lub udziału w budynku,

2.Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

3.Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

4.Prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Koszty transakcji przy zakupie nieruchomości Kraków

Planując zakup mieszkania czy domu należy pamiętać, że oprócz ceny nieruchomości czeka nas poniesienie wielu kosztów i opłat związanych bezpośrednio lub pośrednio z prawidłowym przeprowadzeniem transakcji na rynku nieruchomości. Warto jak najwcześniej wliczyć te opłaty do planowanego "budżetu", gdyż może się okazać, że tuż przed zakupem mieszkania spotka nas niemiła niespodzianka. Opłaty, o których mowa, sięgają średnio aż 8–10 proc. ceny nieruchomości.

Przeanalizujmy, skąd się biorą tak wysokie koszty przeprowadzenia transakcji oraz jakiego rodzaju są to koszty:

Opłaty notarialne

Podczas zakupu nieruchomości wizyta u notariusza jest niezbędna, ponieważ każda umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wynagrodzeniem notariusza jest tzw. taksa notarialna. Jej maksymalna wysokość jest uregulowana prawem. Określa ją Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna wysokość taksy zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej (kupowanej nieruchomości) i wynosi:

 • wartość nieruchomości: do 3000 zł
 • maks. wysokość taksy: 100 zł
 • wartość nieruchomości: powyżej 3000 zł do 10 000 zł
 • maks. wysokość taksy: 100 zł + 3 proc. nadwyżki powyżej 3000 zł
 • wartość nieruchomości: powyżej 10 000 zł do 30 000 zł
 • maks. wysokość taksy: 310 zł + 2 proc. nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • wartość nieruchomości: powyżej 30 000 zł do 60 000 zł
 • maks. wysokość taksy: 710 zł + 1 proc. nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • wartość nieruchomości: powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł
 • maks. wysokość taksy: 1010 zł + 0,4 proc. nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • wartość nieruchomości: powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
 • maks. wysokość taksy: 4770 zł + 0,2 proc. nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
 • wartość nieruchomości: powyżej 2 000 000 zł
 • maks. wysokość taksy: 6770 zł + 0,25 proc. nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej – nie więcej niż 7500 zł

 

Za sporządzenie aktów notarialnych dokumentujących poniższe umowy maksymalna wysokość taksy notarialnej wynosi 1/2 stawki wyliczonej według powyższego schematu:

 • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowa sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego (stanowiącego odrębną nieruchomość).

Maksymalnie 1/4 ww. wysokości stawki zapłacimy natomiast za ustanowienie hipoteki zabezpieczającej zaciągnięty kredyt mieszkaniowy.

Do tak wyliczonej taksy należy doliczyć podatek VAT.

Podatek

Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym, musisz się liczyć z zapłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych płacimy również od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących w wysokości 0,1 proc. kwoty zabezpieczonej wierzytelności oraz od ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł. W powyższych przypadkach podatek jest naliczany i pobierany przez notariusza.

Jeśli kupujemy mieszkanie lub dom u dewelopera, nie płacimy podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast deweloper dolicza do ceny nieruchomości podatek VAT.

Opłaty sądowe

Kupując mieszkanie, należy wpisać ten fakt do księgi wieczystej. Opłata za wpis prawa własności lub prawa spółdzielczego wynosi 200 zł. Jeśli mieszkanie nie ma założonej księgi wieczystej, należy się liczyć z koszem jej założenia. Wynosi on 60 zł. Wpis hipoteki zabezpieczającej zaciągnięty w banku kredyt mieszkaniowy będzie nas kosztować kolejne 200 zł.

Opłaty związane z kredytem

Opłaty, z którymi należy się liczyć, zaciągając w banku kredyt na zakup mieszkania, zostały wymienione w zakładce poświęconej kredytom mieszkaniowym. Są to przede wszystkim prowizja za udzielenie kredytu (przeważnie w wysokości 0–2 proc.), ubezpieczenia, często wycena nieruchomości oraz spread (różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty w banku) przy kredytach zaciąganych w obcej walucie.

Prowizja dla Pośrednika Biura Nieruchomości w Krakowie

Prowizja dla pośrednika powinna być negocjowana indywidualnie i zależeć przede wszystkim od tego, co pośrednik dla nas zrobi. W przypadku pełnej usługi prowizja sięga 3 proc. wartości nieruchomości.

Inne opłaty

Kupując mieszkanie, możemy się spotkać z koniecznością pokrycia innych od wyżej wymienionych kosztów, np. wyceny nieruchomości, wpisowego do spółdzielni, kosztu remontu mieszkania czy podatku od nieruchomości.

Dokumenty wymagane przy kupnie i sprzedaży

W celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości należy przedłożyć pośrednikowi biura nieruchomości, a następnie notariuszowi dokumenty, potwierdzające stan prawny sprzedawanej nieruchomości.

Wśród dokumentów wymaganych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości powinny znaleźć się:

1. Przy sprzedaży spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu:

- podstawa nabycia: akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub przydział wydany przez spółdzielnię, ewentualnie pismo potwierdzające przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe,

- w przypadku założonej księgi wieczystej aktualny odpis z tej księgi,

- jeśli mieszkanie odziedziczyliśmy postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku,

- aktualne zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, potwierdzające, że mieszkanie nadal nam przysługuje i nie jest zadłużone,

- potwierdzenie braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

2. Przy sprzedaży lokalu hipotecznego z założoną księgą wieczystą i udziałem w gruncie:

- podstawa nabycia: akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny,

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- jeśli lokal odziedziczyliśmy postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku,

- aktualne zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku, potwierdzające, że mieszkanie nie jest zadłużone wobec wspólnoty (wskazana jest też pisemna informacja o wpłatach na fundusz remontowy i planach remontów),

- zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

3. Przy sprzedaży domu lub działki:

- podstawa nabycia: akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny,

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- aktualny wypis z rejestru gruntów,

- aktualna informacja o przeznaczeniu działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego,

- mapa ewidencyjna lub zasadnicza działki,

- jeśli nieruchomość odziedziczyłeś postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku,

- decyzja o wysokości podatku od nieruchomości,

- jeśli masz działkę w użytkowaniu wieczystym konieczna jest umowa o ustanowienie tego prawa i decyzja o wysokości opłaty rocznej,

- w przypadku sprzedaży domu w stanie surowym, rozpoczętej budowy lub domu w trakcie rozbudowy bądź generalnego remontu powinieneś także dostarczyć ważne pozwolenie na budowę i dziennik budowy oraz zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym domu.

Do przeprowadzenia transakcji będą także potrzebne następujące dane osób przystępujących do transakcji:

1) imię i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) stan cywilny,

4) miejsce zamieszkania,

5) data urodzenia,

6) Pesel,

7) NIP.

W przypadku spółek i innych osób prawnych konieczne będą:

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

2) Regon,

3) NIP,

4) umowa spółki,

5) uchwała na zbycie/nabycie nieruchomości.

Wzory dokumentów


Wzór umowy przedwstępnej

Wzór umowy rezerwacyjnej

Wzór umowy najmu

Wniosek o wydanie odpisu Księgi Wieczystej

Wniosek o wpis do Księgi Wieczystej

Wniosek o wydanie wypis i wyrysu z rejestru gruntów

Najważniejsze adresy Urzędów w Krakowie

 

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE

telefon: 12 619 62 98, 12 619 62 99, 12 619 54 71

www.krakow.so.gov.pl

adres: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

godziny urzędowania: poniedziałek 7:45 - 18:00, wtorek - piątek 7:45 - 15:30

Godziny przyjmowania stron przez sekretariaty:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek 8:30 - 14:30

Godziny otwarcia kasy:
Paw. E 1p. - poniedziałek- piątek 8:30 - 15:00
z przerwami od 11.15 do 11.30 oraz od 13.15 do 13.30

Godziny otwarcia dziennika podawczego:
Paw. E - parter - pokój nr. 2

zakres działania: wyciąganie odpisów ksiąg wieczystych, badania wzmianek,   składnie wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych

 

WYDZIAŁ GEODEZJI

telefon: 12 616 96 21, 12 616 96 25

www.bip.krakow.pl/idz

adres: ul. Grunwaldzka 8,  31-526 Kraków

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:40 – 15:30 

zakres działania: sprawy regulacji stanów prawnych gruntów, podziału nieruchomości oraz prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

telefon: 12 616 8034

www.bip.krakow.pl/idz

adres: Rynek Podgórski 1,  30-533 Kraków

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:40 – 15:30

zakres działania: sprawy architektoniczno-urbanistyczne, wydawanie decyzji WZiZT (ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalających warunki zabudowy, ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, zgłoszeń i zaświadczeń.

 

URZĄD MELDUNKOWY - Wydział Spraw Administracyjnych

telefon:                                             

www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-17

adres:                                   

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:40 – 18:00

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII, 31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10
- załatwianie spraw meldunkowych-Centrum Administracyjne, stanowiska 58-64, tel. 12 616 91 38, 616 92 51
- Ewa Eznekier-Bidzińska- tel. 12 616 93 33, fax: 12 616 93 44

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII,30-552 Kraków, ul. Wielicka 28a
- załatwianie spraw meldunkowych- parter, stanowiska 1-4,tel. 12 616 56 91,12 616 56 93, 12 616 56 88, 12 616 56 89
- Bartosz Barański-tel.12 616 56 80, fax: 12 616 56 81

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII, 31-949 Kraków, os. Zgody 2
-załatwianie spraw meldunkowych- parter pokój 18, tel. 12 616 87 32, 12 616 87 35, 12 616

Biuro nieruchomości LOFT real estate w to firma świadcząca usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W naszej ofercie znajdą Państwo apartamenty i mieszkania na sprzedaż w Krakowie, rezydencje i domy na sprzedaż małopolskie, obiekty zabytkowe, działki budowlane a także lokale użytkowe na wynajem w centrum Krakowa. Dla bardziej wymagających Klientów posiadamy w naszej ofercie luksusowe nieruchomości w Krakowie i okolicach.

Oferujemy Państwu nieruchomości pod inwestycje - mieszkania lub apartamenty od dewelopera lub z rynku wtórnego. Zajmujemy się także poszukiwaniem indywidualnych, bardziej wyszukanych nieruchomości - kamienic, czy loftów. Specjalizujemy się w domy na sprzedaż Wola Justowska oraz mieszkania Wola Justowska Kraków.

Jesteśmy po to aby spełnić wszelkie Państwa oczekiwania proponując home staging Kraków jako zwiększenie atrakcyjności oferty jak również pomagamy przy wszelkich formalnościach związanych z transakcją przygotowując dokumentacje oraz dobierając atrakcyjną formę finansowania.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura nieruchomości  Kraków -  LOFT real estate.